Kalisz starzeje się i wyludnia Kalisz starzeje się i wyludnia

Kalisz starzeje się i wyludnia (© Andrzej Kurzyński)

Kalisz jest jednym z najszybciej starzejących się miast w Wielkopolsce. W grodzie nad Prosną wciąż mniej ludzi się rodzi, a więcej umiera, a jedną z głównych przyczyn zgonów są nowotwory. Tak wynika z opublikowanego niedawno raportu Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Urząd Statystyczny w Poznaniu podaje, że na koniec 2016 r. w Kaliszu mieszkało 102.249 osób, w tym 47627 mężczyzn i 54622 kobiety. Miasto charakteryzuje się tym samym najwyższym współczynnikiem feminizacji w całej Wielkopolsce. Na 100 mężczyzn przypada średnio aż 114,7 kobiet. Dla porównania średnia krajowa to 106,7.

W 2016 roku w całej Wielkopolsce nieznacznie przybyło dzieci w wieku od 0 do 14 lat. Największy udział dzieci w wieku w tym przedziale wiekowym w ogólnej liczbie ludności odnotowano w powiatach: poznańskim (19,2%), leszczyńskim (18,1%) i grodziskim (17,9%), natomiast najmniejszym odsetkiem charakteryzowały się miasta na prawach powiatu: Konin (12,8%), Kalisz (13,8%) oraz Poznań (14,0%). W Kaliszu odnotowano też największy udział ludności w wieku 65 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności. Wynosi ona aż 19,5 proc. Rok wcześniej było to 18,7 proc.

W Wielkopolsce przybywa osób w wieku nieprodukcyjnym. I znów przoduje Kalisza. W mieście na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada aż 68,7 osób w wieku nieprodukcyjnym.

W ubiegłym roku w województwie wielkopolskim w większości powiatów odnotowano dodatni przyrost naturalny. Największy przyrost w przeliczeniu na 1000 ludności zanotowano w powiatach: poznańskim (+6,46), grodzis-kim (+4,74) i wolsztyńskim (+3,45). Ujemne wartości współczynnik przyrostu naturalnego przyjął w 6 powiatach, a najniższą w Kaliszu (-2,56). Najwięcej urodzeń odnotowano w powiatach: poznańskim (gdzie współczynnik wyniósł 13,42), a najmniej w Kaliszu - 8,42 i Koninie - 8,62.

Związki wyznaniowe, czyli zawarte w kościołach i jednocześnie zarejestrowane w USC w 2016 r. stanowiły 64,5% ogółu małżeństw nowo zawartych w województwie wielkopolskim. Odsetek ten wyższy był na wsi niż w mieście. Najmniejszy udział małżeństw wyznaniowych w ogólnej liczbie związków nowo zawartych zaobserwowano w Kaliszu (52,5%), Lesznie (52,9%) i Poznaniu (55,9%), natomiast największy w powiatach grodzis-kim (76,2%) i kaliskim (75,7%).

Kalisz przoduje też w innych statystykach. W 2016 r. najwięcej rozwodów w przeliczeniu na 1000 ludności zarejestrowano właśnie w grodzie nad Prosną (2,30, a rok wcześniej było to 2,01).

W 2016 r. w Wielkopolsce zanotowano 32327 zgonów, tj. o 2,5% mniej niż przed rokiem. Współczynnik zgonów na 1000 ludności przeciętnie wyniósł 9,30 wobec 9,55 w 2015 r. W kraju natężenie zgonów było wyższe (10,10 wobec 10,27 przed rokiem). Stosunkowo najwyższą umieralność w 2016 r. odnotowano w Kaliszu, gdzie na 1000 ludności przypadło 10,99 zgonu. Rok wcześniej było to 12,01. Jedną z głównych przyczyn zgonów w naszym województwie były choroby nowotworowe. Na 10 tys. ludności przypadało przeciętnie 26,1 zgonów wywołanych tą przyczyną. Największe natężenie zgonów z powodu nowotworów obserwuje się w Koninie (31,2 zgonów na 10 tys. ludności) i w... Kaliszu (31,0).

Byłeś świadkiem interesującego wydarzenia? Napisz do nas: kalisz@naszemiasto.pl

Wiadomości Poznań, Wydarzenia Poznań

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!