(© Archiwum/Sławomir Seidler)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Fundusze unijne wesprą zrównoważony, inteligentny rozwój województwa. Piknik Europejski to okazja do dobrej zabawy i uzupełnienia wiedzy na temat Unii.

Nowa perspektywa finansowa to dla Wielkopolski zarówno nowe szanse, jak i nowe wyzwania.
Jednym z nich jest poprawienie konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw, przede wszystkim przez zwiększenie ich innowacyjności. Szczególnie dotyczy to sfery usług. Ma temu sprzyjać zarówno promocja innowacyjności, jak i działania sprzyjające poprawie współpracy nauki i biznesu, a także instytucji jego otoczenia.
Nie tylko wzrostowi innowacyjności, ale i wyrównaniu szans ma sprzyjać zwiększenie dostępności i poprawa jakości technologii informacyj-no-komunikacyjnych.

Ważnym celem, któremu podporządkowane będą projekty realizowane w latach 2014-2020 będzie promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Będzie to dotyczyło zarówno osób i grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem, takich jak niepełnosprawni, osoby w wieku 50+, długotrwale bezrobotni, jak i całych obszarów województwa gorzej rozwiniętych pod względem ekonomicznym i stwarzających mniejsze możliwości edukacji.

Zrównoważony rozwój, wzrost innowacyjności i konkurencyjności, utrzymanie tempa rozwoju gospodarczego to problemy, z którymi w większym czy mniejszym stopniu zmaga się cała Wspólnota Europejska. Właśnie im będzie poświęcony Szczyt regionalnych i lokalnych przywódców politycznych Europejskiej Partii Ludowej, który odbędzie się dziś w Poznaniu, w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Gościem specjalnym szczytu europejskiej chadecji będzie Jean-Claude Juncker, kandydat EPL na szefa Komisji Europejskiej oraz premier Donald Tusk.

1 maja zaś będzie okazja do świętowania dziesięciolecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
- Nie mam wątpliwości, że dobrze wykorzystaliśmy i nadal wykorzystujemy naszą szansę, którą daje nam członkostwo w UE. Jest to dla nas radosny jubileusz. I tak też chcemy go świętować - mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. - Z wielką przyjemnością chciałbym zaprosić na wspólną zabawę.

W Poznaniu, na placu Wolności, w czasie Pikniku Europejskiego, który potrwa od 13 do 18 będzie można spędzić czas w czterech strefach: zdrowia, wiedzy, radości i smaku. W każdej z nich będzie można znaleźć coś ciekawego.
W strefie zdrowia będzie można zmierzyć swoją wydolność, porozmawiać z instruktorami fitness, czy wziąć udział w maratonie spinningowym.

W strefie wiedzy będzie można skorzystać z nowoczesnych multimediów i za ich pośrednictwem poszerzyć wiedzę o Unii i krajach, które wstąpiły do niej wraz z Polską. Informacje będzie można też czerpać z "żywej biblioteki". Na specjalnie przygotowanym stanowisku będzie można posłuchać na żywo osób związanych z poszczególnymi aspektami naszego uczestnictwa w Unii, a także "wypożyczyć" je na indywidualną rozmowę.

Strefę wiedzy uzupełnią Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Punkt Europe Direct oraz Wielkopolskiej Agencji Przedsiębiorczości. Będzie można uzyskać tam informacje o możliwościach dofinansowania projektów oraz pracy i edukacji za granicą.

W strefie radości będzie można zobaczyć pojazd poruszający się wbrew prawom fizyki, a w strefie smaku przyjrzeć się przygotowaniu i skosztować regionalnych potraw krajów Unii Europejskiej.
W czasie Pikniku Europejskiego będzie można też odebrać darmowe zaproszenie na całodzienną podróż, która odbędzie się 10 maja z Poznania do Piły i z powrotem Jubilatem - jednym z 22 Elfów - nowoczesnych pociągów kupionych przez samorząd województwa

O godzinie 18 na placu Wolności odbędzie się koncert. Wystąpią gwiazdy estrady różnych pokoleń między innymi Hanna Śleszyńska, Robert Rozmus, Kuba Badach, towarzyszyła im będzie orkiestra pod dyrekcją Zbigniewa Górnego, a koncert poprowadzą Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski.
Między 1 a 11 maja będzie można także obejrzeć z bliska przedsięwzięcia sfinansowane w ciągu ostatniej dekady z udziałem unijnego wsparcia.

- Zapraszam Wielkopolan do skorzystania z tej możliwości. Czekać będą na nich specjalne zniżki, degustacje, badania, warsztaty czy prezentacje - zachęca marszałek Marek Woźniak. - W ciągu tych dziesięciu lat Wielkopolska bardzo się zmieniła. Nie wszystkie zmiany dostrzegamy, nie ze wszystkich zdajemy sobie sprawę. Z projektami można zapoznać się na stronie internetowej www.10latwue.pl.


Dobrze wykorzystać inteligentne specjalizacje -mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego:

- Silny akcent będzie położony na innowacje i rozwój technologiczny, praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych w gospodarce, możliwości rozwojowych tkwiących w tzw. inteligentnych specjalizacjach Wielkopolski oraz rozwój sektora związanego z TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne), m.in. w zakresie zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozwoju usług z nimi związanych, szczególnie dotyczących e-administracji, e-edukacji, e-kultury, e-integracji i e-zdrowia. Wspierane będą działania związane gospodarką niskoemisyjną. Znaczące miejsce w WRPO 2014+ zajmuje rozwój systemu transportowego Wielkopolski (drogi, koleje, transport miejski).

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego, dostępne w Programie, zostaną wykorzystane na poprawę: rynku pracy, kapitału ludzkiego, dostępności usług i infrastruktury edukacyjnej, usług społecznych oraz przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniom społecznym.


Czytaj także

    Komentarze (0)

    Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

    Zaloguj się / Zarejestruj się!

    Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!