Matura 2014: Chemia - poziom rozszerzony [ODPOWIEDZI, ARKUSZ]. Publikujemy arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz odpowiedzi, przygotowane przez poznańskich nauczycieli.

Pobierz: MATURA 2014: CHEMIA - POZIOM ROZSZERZONY - ARKUSZ

Zobacz też: Matura 2014: Chemia - podstawa [ODPOWIEDZI, ARKUSZ]


Matura 2014: CHEMIA - POZIOM ROZSZERZONY - ODPOWIEDZI:
ZADANIE 1
Na rysunku przedstawiono schemat układu okresowego pierwiastków (bez lantanowców i aktynowców), na którym umieszczono strzałki A i B odpowiadające kierunkom zmian wybranych wielkości charakteryzujące pierwiastki chemiczne.

Podkreśl wszystkie wymienione poniżej wielkości, których wzrost wskazują strzałki oznaczone literami Ai B.

1. Dla pierwiastków 1. grupy strzałka A wskazuje kierunek wzrostu
najwyższego stopnia utlenienia
promienia atomowego
promienia jonowego

2. Dla pierwiastków grup 1.-2. i 13.-17. okresu III strzałka B wskazuje kierunek wzrostu
najwyższego stopnia utlenienia
promienia atomowego
charakteru metalicznego

ZADANIE 2
Na poniższym schemacie układu okresowego pierwiastków (bez lantanowców i aktynowców) zaznaczono położenie trzech pierwiastków oznaczonych numerami I, II oraz III.

Wypełnij tabelę, wpisując literę P, jeżeli informacja jest prawdziwa, lub literę F, jeżeli jest fałszywa.

1. Pierwiastek I jest aktywnym metalem. Tworzy wodorek, w którym wodór przyjmuje stopień utlenienia równy - I PRAWDA
2. Atomy pierwiastka II mają silniejszą tendencję do przyłączania elektronu niż atomy pierwiastka III. W konsekwencji pierwiastek II jest silniejszym utleniaczem niż pierwiastek III. PRAWDA
3. Wodorki pierwiastków II oraz III, rozpuszczając się w wodzie, ulegają dysocjacji jonowej. Stała dysocjacji wodorku pierwiastka II jest większa od stałej dysocjacji wodorku pierwiastka III. FAŁSZ

ZADANIE 3
Na poniższym wykresie przedstawiono zależność pewnej makroskopowej wielkości charakteryzującej pierwiastki chemiczne w funkcji ich liczny atomowej Z.

a) Opisz oś pionową wykresu, podając nazwę tej wielkości oraz jednostkę, w jakiej jest ona wyrażana.
Opis osi pionowej: liczba masowa

Pierwsza energia jonizacji E1 to najmniejsza energia potrzebna do oddzielenia pierwszego (o najwyższej energii) elektronu od atomu. Poniższy wykres przedstawia zależność pierwszej energii jonizacji atomów pierwiastków z czterech okresów układu okresowego od liczby atomowej Z tych pierwiastków.

b) Uzupełnij zdanie. Wybierz i podkreśl numery grupy pierwiastków podanych w nawiasie.
W danym okresie układu okresowego największą wartość pierwszej energii jonizacji E1 mają pierwiastki (pierwszej / trzeciej / siedemnastej / osiemnastej) grupy.

ZADANIE 4
W poniźszej tabeli przedstawiono masy atomowe i zawartość procentową trwałych izotopów galu występujących w przyrodzie.
Oblicz masę atomową galu. Wynik zaokrąglij do pierwszego miejsca po przecinku.

M = 68,9 x 60,1% + 70,9 x 39,95 = 41,4 + 28,3 = 69,7 [U]

ZADANIE 5


ZADANIE 6
W stanie podstawowym atom galu ma jeden niesparowany elektron.

Uzupełnij zdania. Wybierz i podkreśl symbol typu powłoki oraz wartość głównej i pobocznej liczby kwantowej spośród podanych w nawiasach.

Niesparowany elektron atomu galu w stanie podstawowym należy do podpowłoki typu (s/p/d/). Główna liczba kwantowa n opisująca stan tego elektronu wynosi (2/3/4) a poboczna liczba kwantowa l jest równa (0/1/2/3/).

ZADANIE 7
Gal jest metalem, który roztwarza się w mocnych kwasach oraz mocnych zasadach. W reakcjach tych tworzy sole, przechodząc na stopień utlenienia III. Drugi produkt tyvh reakcji jest taki sam ak w reakcjach glinu z mocnymi kwasami i zasadami. Poniżej przedstawiono schemat reakcji galu z mocnymi kwasami i zasadami.

Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji oznaczonych numerami 1 i 2.Z regionu

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!