Matura 2014 WOS. Egzamin na poziomie podstawowym i rozszerzonym odbył się w piątek. Publikujemy arkusze CKE i odpowiedzi. Na rozwiązanie testu na poziomie podstawowym maturzyści mieli 120 minut, a na poziomie rozszerzonym - 180 minut.

Matura 2014: WOS - poziom rozszerzony [ARKUSZE i ODPOWIEDZI]

MATURA 2014 WOS - PODSTAWA - PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI

POZIOM ROZSZERZONY ZNAJDZIESZ TUTAJ: Matura 2014 WOS [ODPOWIEDZI, ARKUSZE] - poziom rozszerzonyMatura 2014 WOS na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut. Arkusz egzaminacyjny składać się będzie z trzech części:
  • część pierwsza polega na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę przedmiotową,
  • część druga polega na sprawdzeniu umiejętności pracy z materiałem źródłowym. Zdający udziela odpowiedzi na pytania do zamieszczonych w arkuszu różnych źródeł informacji (źródła pisane, ikonograficzne, statystyczne, kartograficzne),
  • część trzecia polega na napisaniu tekstu własnego. Zdający po zakończeniu pracy z materiałem źródłowym pisze własny spójny tekst, w którym wykorzystuje wnioski z analizy źródeł związanych z wybranym tematem.


MATURA 2014 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - PODSTAWA - PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI

ZADANIE 1
Do każdego opisu przyporządkuj właściwą nazwę postawy. Odpowiedzi wybierz spośród podanych: altruizm, internalizacja, ksenofobia, nonkonformizm.

A. Postawa charakteryzująca się nieuleganiem wpływom grupy,krytycyzmem wobec norm grupowych. nonkonformizm
B. Postawa charakteryzująca się niechętnym, wrogim stosunkiem do cudzoziemców. ksenofobia
C. Postawa wyrażająca się gotowością niesienia pomocy innym ludziom. altruizm

ZADANIE 2
Do każdego opisu przyporządkuj właściwą nazwę rodziny zgodną z podanym kryterium. Odpowiedzi wybierz spośród podanych: monogamiczna, matrylinearna, patrylinearna, partnerska, poliandryczna.

dziedziczenie A. Rodzina, w której dziedziczenie nazwiska i majątku występuje wyłącznie w linii męskiej. patrylinearna
relacje interpersonalne B. Rodzina, w której decyzje podejmowane są wspólnie przez małżonków. partnerska
małżeństwo C. Rodzina oparta na małżeństwie, zawartym przez dwie osoby. monogamiczna

ZADANIE 3
Na podstawie wykresu rozstrzygnij, które zdania są prawdziwe, a które – fałszywe. W tabeli obok każdego zdania wpisz odpowiednio prawda lub fałsz.

A. W 2012 roku w stosunku do roku 1992 odsetek badanych dobrze oceniających swoje warunki materialne wzrósł o 34%. PRAWDA
B. Na wykresie ukazano odpowiedzi wszystkich respondentów badanych w 1992 roku. FAŁSZ
C. Odsetek ocen negatywnych sytuacji materialnej własnego gospodarstwa domowego spadł w latach 1992–2012 o ponad 40%. FAŁSZ


Z regionu

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!