Fundusze Europejskie dla Ciebie i dla środowiska. EKOPORTY w Szczecinie, czyli jak prowadzić skuteczny recykling z mieszkańcami

Materiał powstał we współpracy z NFOŚiGW
Fot. Andrzej Kus, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów – EKOPORT, ul. Arkońska w Szczecinie
Udostępnij:
Jak skutecznie zachęcać mieszkańców miast do recyklingu i właściwego postępowania z odpadami? Inwestycją zwiększającą efektywność segregacji śmieci była rozbudowa sieci EKOPORTÓW, czyli punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (tzw. PSZOK). To projekt, który przyniósł mieszkańcom korzyści ekonomiczne i ekologiczne.

Segregacja odpadów w Szczecinie. Jak to robić dla siebie i dla środowiska ze wsparciem Funduszy Europejskich

Problem zbiórki wszelkiego rodzaju odpadów w wielu miastach i gminach jest trudny do rozwiązania, o czym świadczą kolejne zmiany systemu segregacji oraz coraz wyższe opłaty. Wielu Polaków wciąż śmieci nie segreguje: jedni z lenistwa, jeszcze więcej osób robi to nieumiejętnie, wrzucając odpady do niewłaściwych pojemników. Tymczasem zastosowane w Szczecinie rozwiązanie – EKOPORT – pokazuje, jak może być to proste i tanie, zwłaszcza że budowa systemu dziewięciu EKOPORTÓW dofinansowana została z Funduszy Europejskich.

Mieszkańcy Szczecina i okolic mogą łatwo i bezpłatnie pozbyć się odpadów, system wręcz wymusza właściwą segregację – korzyść dla budżetów domowych i dla środowiska. Co ważne, część trafiających do EKOPORTU rzeczy – niepotrzebnych, ale wciąż nadających się do użycia, np. tekstylia – nie idzie do utylizacji, ale przekazywana jest potrzebującym.

Fundusze Europejskie dla Ciebie i dla środowiska. Co to takiego EKOPORTY i czy są dla każdego?

Z EKOPORTU może korzystać każdy mieszkaniec Szczecina, opłacający gospodarowanie odpadami komunalnymi. Większość odpadów jest tam odbierana nieodpłatnie i bez żadnych ograniczeń. Niektóre jednak – np. opony – są limitowane; te może dostarczyć nieodpłatnie mieszkaniec, który jest właścicielem samochodu osobowego, zarejestrowanego na terenie miasta, w ilości nie większej niż cztery sztuki na rok. Z kolei np. odpady budowlane i porozbiórkowe odbierane są w kilku wytypowanych (z dziewięciu istniejących) EKOPORTACH.

Okoliczne lasy i ustronne miejsca są często zaśmiecane z dwóch powodów: nie chcemy płacić za ich wywóz odpadów, albo nie wiemy, co zrobić z problematycznymi odpadami. Gdzie np. oddać stare meble, dywany, przepracowane oleje silnikowe. Co zrobić z dokumentami, które są do zniszczenia, oponami, płytami, starymi lekami, przepalonymi świetlówkami? Lista kłopotliwych do utylizacji odpadów jest długa.Co gorsza są też tacy, którzy palą nimi w piecach, powodując emisję szkodliwych gazów i substancji.

EKOPORT rozwiązuje te problemy. Na specjalnie wyznaczonym i zagospodarowanym terenie są nie tylko pojemniki na segregowane odpady, ale i urządzenia do ich wstępnej utylizacji: niszczarki do dokumentów, czy rębaki do gałęzi i konarów. Tu nie ma problemu: segregować do trzech czy pięciu pojemników oraz – co do którego. 14 „zatoczek” w EKOPORCIE przeznaczonych jest dla odpadów wszelkich kategorii, łącznie z wielkogabarytowymi odpadami budowlano-rozbiórkowymi, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (tzw. ZSEE) czy tekstyliami. Przez cały rok można tu też składować:
trawę, gałęzie, liście, spady, choinki, kartony, makulaturę.

Fundusze Europejskie dla Ciebie i dla środowiska. Jak zbudowano System EKOPORTÓW na odpady w Szczecinie

Cały system EKOPORTÓW – dziewięć punktów rozlokowanych w różnych rejonach Szczecina – zbudowano w latach 2016-2020. Inwestycja była dofinansowana z Funduszy Europejskich (Program Infrastruktura i Środowisko) jako projekt „Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin” w dwóch etapach.

Pierwszy, zrealizowany do końca 2017 roku, kosztował prawie 5,5 mln zł, z czego połowę sfinansowano z Funduszy Europejskich. Etap drugi to koszty 7,2 mln zł (z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich to prawie 3,4 mln zł) i był realizowany praktycznie przez cały 2020 rok.

W skład EKOPORTU wchodzą budynki: socjalno-biurowy, magazynowy, warsztatowo-garażowy, dwie wiaty na kontenery.

Funkcjonuje też punkt odbioru tekstyliów i urządzeń nadających się do użytkowania w celu dalszej ich dystrybucji dla osób potrzebujących oraz punkt wymiany, gdzie można pozostawić sprawne, już niepotrzebne sprzęty (np. urządzenia domowe) i pobrania innych użytecznych rzeczy.

Ponadto wybudowane zostały specjalne ścieżki edukacyjne z planszami o tematyce związanej z ekologią i ochroną środowiska, aby pokazywać mieszkańcom, również tym najmłodszym, jak dbać o środowisko naturalne i prawidłowo postępować z odpadami. W niektórych EKOPORTACH są nawet wykorzystywane do realizacji tego celu sale edukacyjne.

Fundusze Europejskie dla Ciebie i dla środowiska. Segregacja odpadów – o czym warto pamiętać

Ścieżki edukacyjne w EKOPORTACH urządzane są nie bez powodu. Choć rośnie świadomość ekologiczna Polaków, to wciąż daleko jej do doskonałości. Ot, choćby w przypadku odpadów – wiemy, że trzeba je segregować i fachowo utylizować, by nie dopuszczać do degradacji środowiska naturalnego. Ale już zdecydowanie mniej osób wie, że odpady lub materiały, z których zostały wytworzone, nadają się do powtórnego wykorzystania, czyli recyklingu i są źródłem wielu cennych surowców. To ważny element tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli takiej, w której jak najwięcej surowców wykorzystuje się powtórnie i jak najmniej odpadów trafia do środowiska. Można to osiągnąć jeśli każdy z nas będzie prawidłowo segregował odpady i oddawał je do takich specjalnych miejsc zwanych PSZOKami (np. EKOPORTÓW w Szczecinie), czyli punktów selektywnej zbiórki odpadów.

Dlatego projekty takie jak budowa EKOPORTÓW służące ochronie środowiska naturalnego i budowaniu świadomości oraz dobrych nawyków wśród mieszkańców są wspierane z Funduszy Europejskich.

Partnerem cyklu „Fundusze Europejskie dla Ciebie i dla środowiska” jest NFOŚiGW

NFOŚ

Materiał oryginalny: Fundusze Europejskie dla Ciebie i dla środowiska. EKOPORTY w Szczecinie, czyli jak prowadzić skuteczny recykling z mieszkańcami - Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie