Kaliskie firmy mogą nie płacić podatku od nieruchomości

Artykuł sponsorowany
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 50 kWp na dachu budynku Ignaszak Auto Salony w Kaliszu
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 50 kWp na dachu budynku Ignaszak Auto Salony w Kaliszu
Podatek od nieruchomości dla firm, jest średnio 10 razy większy niż dla osób fizycznych i stanowi duży koszt w wydatkach firm, które dysponują własnym obiektem. Drugim, stałym i wysokim kosztem są rachunki za energię elektryczną.

Z początkiem roku pojawiła się możliwość zmniejszenia obu kosztów do nawet zera złotych - nawet przez 5 lat.

Rada Miasta na początku roku podjęła dwie decyzje: zdecydowała, że od 1 stycznia 2020 roku podatek od nieruchomości w Kaliszu wzrośnie o 7%, ale jednocześnie dała możliwość zwolnienia z tego podatku firmom, które zdecydują się na budowę instalacji fotowoltaicznej.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje na okres 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku w którym została podłączona fotowoltaika.


PRZYKŁAD:
• Instalacja o mocy 50 kWp zamontowana na zakładzie produkcyjnym w kwocie 175 tys. zł netto (instalacja zamontowana w 2020 r.)
• Podatek od nieruchomości jest płatny
- 3 623 m2 ( "Budynki lub ich części) x 22,63 stawka za m2 = 81 988 zł wys. rocznego podatku
• Składamy dokumentację do UM w Kaliszu o zwolnienie z podatku od nieruchomości
• Jesteśmy zwolnieni od podatku od nieruchomości od dnia 01.01.2021 roku na okres kolejnych 2 latach i 2 miesiącach tj. 81 988 x 2 lata = 163 976 zł (pozostała kwota 11 023 zostanie jeszcze odliczona z podziałem na 2 miesiące)
Jednym słowem instalacja fotowoltaiczna kosztuje nas 0 zł, a system będzie pracować przez 25 lat.Warunki uzyskania zwolnienia:


  • Poniesienie nakładów w wysokości co najmniej 10 000, 00 złotych brutto

  • Wpisanie inwestycji do “Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza”

  • Brak zaległości wobec budżetu Miasta Kalisza

  • Budowa i podłączenie instalacji fotowoltaicznej do zakładu energetycznego, oraz zgłoszenie do Urzędu musi zostać wykonane w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Kilka ważnych pytań dot. fotowoltaiki. Rozmowa z Maciejem Borowiakiem, współwłaścicielem firmy Brewa.

Panele fotowoltaiczne stają się stałym elementem naszego krajobrazu. Z czego to wynika?

W roku 2019 powstało w Polsce około 106 tysięcy mikroinstalacji fotowoltaicznych, głównie na dachach domów. Wzrost wynika z rosnących cen prądu, stabilnego i przyjaznego prawa oraz programu Mój Prąd, dzięki czemu każdy inwestor prywatny może otrzymać 5000 zł, a rok po instalacji może odliczyć ją od podatku dochodowego.

Jak Pan zauważył większość instalacji dotyczy domów jednorodzinnych, a co z Firmami?

Będzie to się zmieniać z dwóch powodów. Ceny prądu wzrosły W ostatnich 2 latach o 50-70% będą dalej rosnąć. Drugi powód to korzystne zmiany prawa. Od września 2019 r. firmy mogą być prosumentami, czyli niewykorzystane w danym momencie nadwyżki wyprodukowanego z fotowoltaiki prądu mogą “magazynować” w sieci i mają prawo do jego odbioru w ciągu 365 dni praktycznie za darmo. Instalacja dla firmy bez żadnych form wsparcia zwraca się w ciągu 6-7 lat.

Mamy już jakichś kaliskich przedstawicieli firm, które choć częściowo uzyskały niezależność energetyczną?

Kalisz ma wielu odważnych i inwestujących w nowe technologie przedsiębiorców. Pięć lat temu wybudowaliśmy instalację dla Yasumi, naszymi klientami są także takie firmy jak Ost-Sped, Anpach, Zentex, Jackland, KIA Nowicki czy znany kaliski przedsiębiorca Ignaszak Auto Salony.
Ekologiczna przyszłość Kalisza?

Współczesna technologia umożliwia pozyskiwanie energii na różne sposoby. Część z nich jest przyjazna dla środowiska. I właśnie odnawialne źródła energii są dzisiaj szczególnie ważne. Jako samorząd wspieramy wszystkie podmioty – zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorców – które je stosują. Są programy dofinansowań chociażby do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne. Dzięki nim likwidowane są w Kaliszu setki pieców węglowych. Z podatku od nieruchomości zwalniamy budynki lub ich części, do których podłączono sprawną instalację fotowoltaiczną, kolektor słoneczny, pompę ciepła, rekuperator czy gruntowy wymiennik ciepła. To duża zachęta, aby inwestować w odnawialne źródła energii. Miasto przyjazne środowisku to także miasto zielone. W zeszłym roku posadziliśmy ponad 36 tysięcy drzew, krzewów, bylin i kwiatów. Ekologia to dobry kierunek i w tym kierunku zmierza Kalisz i jego mieszkańcy - Prezydent Miasta Kalisza, Krystian Kinastowski.


Zamów bezpłatną kalkulację oszczędności - wykonamy dla Ciebie audyt techniczny oraz sprawdzimy okres zwrotu z inwestycji we własną elektrownie słoneczną oraz pomożemy w uzyskaniu zwolnienia z podatku od nieruchomości w Kaliszu!
https://www.brewa.pl/
62 590 42 82
kontakt@brewa.pl


Dodaj ogłoszenie