Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Mycielin ZDJĘCIA

Bartłomiej Hypki
Bartłomiej Hypki
KGW Gadów
KGW Gadów Archiwum KGW
"Głos Wielkopolski" oraz serwis naszemiasto.pl przygotowują album, w którym zostanie zaprezentowana działalność Kół Gospodyń Wiejskich z Wielkopolski. Nie zabrakło tam również Kół z terenu gminy Mycielin.

- W gminie Mycielin funkcjonuje 11 kół gospodyń wiejskich, które są cennymi organizacjami pielęgnującymi rodzimą tradycję i organizującymi życie społeczne i kulturalne wsi. Historia wielu organizacji rozpoczyna się od spotkań lub jednej udanej oddolnej inicjatywy, która rozbudziła potrzebę dalszej aktywności. Własnym przykładem Panie pokazują, że razem można dokonać wielkich rzeczy, a współpraca z samorządem gminnym i innymi organizacjami pozwala realizować zamierzone cele. Panie są wyjątkowe, pracowite, obdarzone talentami. Dążą do poprawy warunków życia na wsi, służą pomocą i dobrą radą. Ich zaangażowanie wynika z miłości do środowiska, w którym żyją. Swoją energią zarażają społeczność lokalną. Czynnie biorą̨ udział w promowaniu gminy. Chętnie udzielają się podczas wszelkich uroczystości, m.in. podczas turnieju sołectw, dożynek, Świątecznego Spotkania z Tradycją, Festiwalu Tradycyjnych Smaków. Panie pieką ciasta i smacznie gotują według znanych sobie przepisów, aby ich smak i zapach był niepowtarzalny. Na stołach podczas Turnieju Sołectw Gminy Mycielin nie może zabraknąć dla mieszkańców i gości kapusty z grochem, chleba ze smalcem, kiszonych ogórków czy pysznego ciasta. Działalność kół gospodyń wiejskich ma znaczący wkład w społeczno-kulturalny krajobraz gminy Mycielin. Szanowne Panie! Doceniam Wasze ogromne zaangażowanie w społeczną pracę na rzecz gminy Mycielin i dziękuję za podejmowane inicjatywy - mówi wójt gminy Mycielin Rafał Szelągowski.

KGW w Bogusławicach

Koło w Bogusławicach powstało już w latach 70., jednak z czasem zawiesiło swoją działalność. W 2011 roku panie znów poczuły chęć wspólnego działania i koło zostało reaktywowane. Na pierwszym zebraniu wybrano przewodniczącą, którą do dziś jest Marzena Grzelak. Obecnie koło liczy 20 osób. Każda z pań to kobieta pełna energii i chęci do działania, posiadająca talenty, które umie wykorzystać i się nimi dzielić. Żadnej pracy się nie boją. Koło wspomaga męskie grono, które je uzupełnia i służy pomocą. Angażują się w wiele projektów, pozytywnie wpływających na społeczność lokalną. Przykładem są coroczne festyny rodzinne, które promują zdrowy styl życia, a także Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, wyjazdy do kina, opery czy też na koncerty. Panie promują wieś i gminę na dożynkach, festynach i piknikach. Motto KGW to „Każdy dzień czyni okazję do wspólnych spotkań. Razem dla innych”.

KGW w Dzierzbinie

KGW w Dzierzbinie powstało w 1946 roku. We wrześniu 2021 roku obchodzić będzie swoje 75-lecie. Założyła je Stanisława Lipartowska. Koło obecnie liczy 26 członkiń, a jego przewodniczącą jest Anna Weber. W 1986 roku Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w dowód uznania za szczególne osiągnięcia w rozwoju organizacji kółek rolniczych przyznał KGW odznakę za zasługi dla kółek rolniczych. Panie kultywują tradycję mam i babć - uczą gotować, piec, dzielą się pomysłami i radami. Przynależność do koła stanowi odskocznię od codzienności. KGW w Dzierzbinie promuje gminę podczas konkursów powiatowych, jak np. VIII Świąteczne Spotkanie z Tradycją. Panie prezentowały wówczas stół świąteczny z tradycyjnymi potrawami, który miał na celu pielęgnowanie tradycji i kultury ludowej. Ponadto uświetniają swoimi potrawami tradycyjny Turniej Sołectw Gminy Mycielin.

KGW w Gadowie

Koło w Gadowie powstało w 1984 roku i funkcjonowało do 1993 roku. Reaktywowało się w 2010 roku. Obecnie liczy 35 członkiń, a jego przewodniczącą jest Mariola Kasprzak. Głównym ich celem jest praca dla rozwoju kulturalnego wsi, nawiązanie więzi międzypokoleniowej i realizacja planu: poznaj swój kraj. Corocznie koło organizuje Dzień Kobiet, Święto Rodziny, Święto Plonów, andrzejki, sylwestry, wycieczki oraz wyjazdy do teatru. Praca i zaangażowanie pań sprawiają, że wieś staje się społecznością otwartą na nowe wyzwania. KGW bierze udział w konkursach, zdobywając nagrody, w tym: I miejsce za „Jajeczny likier - cud”. II miejsce za „Pyszny chleb”, II miejsce w kat. „Nasze pomidory” (wszystko to zdobyły podczas Festiwalu Smaków). Z inicjatywy członkiń KGW powstało w 2012 roku Stowarzyszenie „Odnowa razem dla gminy” - jest to rozwinięcie działalności koła.

KGW w Korzeniewie

Koło Gospodyń Wiejskich w Korzeniewie powstało w 1975 roku. Pierwszą przewodniczącą była Wiesława Antczak, po której funkcję objęła Violetta Nowak. Koło liczy obecnie 20 członkiń i prowadzi ożywioną działalność kulturalną. Organizuje festyny rodzinne, Dzień Dziecka, bale karnawałowe, wigilię i sylwestra. Angażuje się w organizację teatrzyków w remizie strażackiej. Co roku przygotowuje również wieniec dożynkowy. Bierze także czynny udział w konkursach np. na najpiękniejszy wianek świętojański, najsmaczniejszą potrawę kulinarną i najciekawszą aranżacje stoiska na Festiwalu Tradycyjnych Smaków w Krainie Nocy i Dni, jak również w Turnieju Sołectw Gminy Mycielin, gdzie z tej okazji piecze ciasto dla uczestników festynu. Aktywnie działa społecznie na rzecz wsi: pomaga strażakom, sprząta kaplicę i cmentarz, uczestniczy w akcjach charytatywnych. Przy KGW istnieje Zespół Śpiewaczy „Korzeniewianki”, który swoim śpiewem rozsławia gminę Mycielin.

KGW w Kościelcu

Koło Gospodyń Wiejskich w Kościelcu powstało w 1963 roku. Na przestrzeni ponad 50 lat funkcję przewodniczącej pełniły: Maria Ratajczyk, Wiktoria Kaczmarek, Teresa Kaczmarek, Anna Maćczak i Teresa Śniecińska. Koło liczy obecnie 42 członkinie. Od początku istnienia KGW przełamuje rutynę dnia codziennego, integruje i aktywizuje społeczność lokalną, stwarza okazję do nabycia nowych umiejętności i międzypokoleniowej wymiany doświadczeń kulinarnych. Skupia się na zachowaniu lokalnej tradycji i kultury. Panie pełnią też asystę w procesjach kościelnych i współpracują z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kościelcu. Wykonują również wieniec dożynkowy. Koło uświetnia swoimi potrawami i pozytywnym usposobieniem gminne uroczystości. Pięknie udekorowane stoisko KGW w Kościelcu z potrawami stanowi miłą atrakcję podczas imprez. Koło może poszczycić się też III miejscem za „Prażuchy” podczas Festiwalu Tradycyjnych Smaków. Członkinie KGW aktywnie działają w Zespole Śpiewaczym „Ale babki” z Kościelca.

KGW w Kuszynie

Koło Gospodyń Wiejskich w Kuszynie powstało w 1964 roku. Przewodniczącą jest Aneta Kliber, a koło liczy obecnie 24 członkinie. Ich działania skierowane są na rozwój integracji społeczności lokalnej, na edukację i dbałość o środowisko oraz na szerzenie zdrowego trybu życia i sportu. Trzeba w tym miejscu wspomnieć, że członkinie uprawiają czynnie nordic walking. Ponadto panie realizują wiele zadań o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Kultywują i podtrzymują zwyczaje i obyczaje naszych przodków, w tym samodzielnie pieką ciasta czy też uprawiają rękodzieło artystyczne. Aktywnie uczestniczą w akcjach charytatywnych i innych wydarzeniach, np. sadzenie drzewek wokół placu zabaw. Biorą udział w konkursach, np. w XI Świątecznym Spotkaniu z Tradycją, na który przygotowały świąteczne potrawy i udekorowały stół, turnieju sołectw, czy też XX Gali Konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”, gdzie zostały nagrodzone za projekt „Z ekologią za pan brat”.

KGW w Mycielinie

Koło Gospodyń Wiejskich w Mycielinie powstało w 1967 roku. Przewodniczącą jest Elżbieta Gralka. Wcześniej tę funkcję sprawowała śp. Teresa Podlak. Koło liczy 53 członkinie. Pomysłowość pań nie zna granic. Dzięki nim Mycielin tętni życiem. Są inicjatorkami i organizatorkami uroczystości służących integracji i aktywizacji społeczności lokalnej, zacieśnianiu więzi międzypokoleniowych i rodzinnych. Warta uwagi jest obustronna współpraca i pomoc m.in. z OSP Mycielin. Koło kultywuje tradycyjne przepisy kulinarne. Panie ze swoimi potrawami biorą udział w festynach i innych uroczystościach np. w Turnieju Sołectw Gminy Mycielin, dożynkach powiatowo-gminnych. Przygotowują podczas tych wydarzeń suto zastawione stoły, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Wykonują też wieńce dożynkowe. Organizują ponadto: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet i bal karnawałowy. Imprezy te uświetniają swoimi potrawami i pozytywnym usposobieniem. Każda z pań daje z siebie to, co najlepsze. Mają moc sprawczą i zmieniają wieś w miejsce aktywne.

KGW w Przyraniu

Koło Gospodyń Wiejskich w Przyraniu powstało w 1968 roku. Pierwszą przewodniczącą była Maria Kobierna. Z biegiem lat zmieniały się przewodniczące, którymi były śp. Władysława Żabierek, Halina Ryżak, a od 2009 roku jest nią Violetta Augustyniak. Koło ma 25 członkiń. Jednym z ważniejszych zadań, które stawiają przed sobą panie, to kultywowanie tradycji lokalnej przez organizowanie różnych spotkań i imprez, m.in. dożynek wioskowych, zabaw tanecznych, festynów, ognisk, kuligów, wycieczek, loterii fantowych, kursów gotowania i pieczenia ciast. Ponadto organizują wspólne śpiewanie kolęd oraz kultywują lokalne zwyczaje, jak zapusty zwane Misiami. Aktywnie działają społecznie na rzecz wsi. Spotkania KGW stanowią formę aktywnego spędzania wolnego czasu. Przez 30 lat przy KGW istniał także Zespół Folklorystyczny „Przyranianki”, który brał udział w wielu regionalnych i krajowych warsztatach, przeglądach i festiwalach, zdobywając wyróżnienia i nagrody.

KGW w Słuszkowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Słuszkowie powstało w 1967 roku. Przewodniczącą jest Grażyna Andrzejak, a koło liczy obecnie 32 członkinie. To energiczne i pełne pasji kobiety, inicjatorki i organizatorki uroczystości służących integracji i aktywizacji mieszkańców, a także zacieśnianiu więzi międzypokoleniowych i rodzinnych. Zakres działalności jest systematycznie wzbogacany o nowe inicjatywy i dostosowywany do zmieniających się warunków. Koło uczestniczy w imprezach okolicznościowych, m.in. w Turnieju Sołectw Gminy Mycielin, dożynkach, a także w konkursach kulinarnych. Trzeba wspomnieć, że na Festiwalu Tradycyjnych Smaków zdobyły III miejsce za „Kapustę kiszoną w kołderce z ciasta ziemniaczanego” oraz zostały wyróżnienie za „Pomidorowy gulasz z lanymi kluseczkami”. Koło dysponuje również wypożyczalnią naczyń. Dzięki uprzejmości Zarządu OSP Słuszków spotkania KGW odbywają się w ich remizie. W ramach wdzięczności w sezonie wiosennym panie sprzątają cały obiekt.

KGW w Stropieszynie

Koło Gospodyń Wiejskich w Stropieszynie powstało w 1967 roku. Po latach rozwiązało się, aby reaktywować się w 2007 roku. W skład koła wchodzą 34 panie. Przewodniczącą jest Wioletta Haraśna. KGW opiera się na bezinteresownym zaangażowaniu członkiń w działalność społeczną. Biorą one udział w imprezach organizowanych na terenie gminy Mycielin i powiatu kaliskiego, m.in. w Turnieju Sołectw Gminy Mycielin, Forum Wielkopolskiej Wsi Europejskiej oraz w akcjach charytatywnych. Popularyzują zarówno kulturę lokalną, jak i potrawy. Panie organizują wycieczki, pikniki rodzinne, grill i uroczystości z okazji Dnia Kobiet czy Dnia Dziecka. Koło Gospodyń Wiejskich w Stropniszynie aktywnie włączyło się w organizację spotkania ze Stanisławem Małyszko „W poszukiwaniu własnych korzeni” w 2017 roku. Ponadto panie bardzo chętnie uczestniczą w różnych konkursach, np. na najpiękniejszy wianek świętojański czy wieniec dożynkowy. Współpracują też z Ochotniczą Strażą Pożarną w Stropieszynie.

KGW w Zamętach

Koło Gospodyń Wiejskich w Zamętach powstało w 1977 roku jako wyodrębniona i autonomiczna jednostka Kółka Rolniczego w Słuszkowie. Pierwszą przewodniczącą była Zofia Cajler, później jej miejsce zajęła Janina Woźniak, a obecnie przewodniczącą jest Monika Szczepaniak. Liczba członkiń waha się od 43 w roku założycielskim do 40 osób w 2021 roku. KGW wnosi duży wkład w rozwój wsi i jej dziedzictwa kulturowego, integrację społeczności lokalnej i promocję. Aktywnie uczestniczy w imprezach okolicznościowych, m.in. w dożynkach, Turnieju Sołectw Gminy Mycielin, Festiwalu Tradycyjnych Smaków w Krainie Nocy i Dni. Organizuje różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, festyny, spotkania świąteczne, zabawy taneczne - ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży (m.in. Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, sylwester). W miarę możliwości finansowych wspiera akcje charytatywne. Panie dzielą się swoimi nietuzinkowymi pomysłami, zawierają przyjaźnie i zarażają się nawzajem swoimi pasjami.

Zobacz także:

Stan budowy na sierpień 1975 r.

Hotel Orbis "Prosna" w Kaliszu. 44 lata temu obiekt otwarto ZDJĘCIA

Koła Gospodyń Wiejskich w gminie Opatówek pielęgnują lokalną...

36 pań z Żanetą  Pławiak-Baś na czele zaczęło działać w Czempiszu w 2016 r. Oficjalnie Koło powstało dwa lata później.  Od początku KGW współpracuje z  Fundacją Dorzecze Prosny organizując w Czempiszu Wiejski Klub Tańca i Taboru Kaliskiego. Główną ideą tego wydarzenia jest zebranie rozrzuconych po kraju i świecie wszystkich sympatyków muzyki wsi. KGW przyjmowało już gości z Austrii, Niemiec i Anglii. Wiejski Klub Tańca to inicjatywa OSP Czempisz i KGW Czempisz-Zaleśna. Do współpracy włączyły się też Wiejskie Kluby Tańca, działające w całej Polsce oraz kilka kapel. Jak tłumaczy KGW Czempisz, choć inicjatywa jest młoda, to nawiązuje do tradycji.
Bez wątpienia paniom z Czempisza wyobraźni i chęci nie brakuje. Kolejną ich inicjatywą jest objazdowy bal maskowy. Grano wówczas i śpiewano pod domami, na podwórkach i przed sklepami, odwiedzając miejsca,w których mieszkali lub mieszkają słynni muzykanci. Tradycją w Czempiszu są też kuligi dla mieszkańców sołectwa Czempisz-Zaleśna, a po nim ognisko integracyjne. KGW organizowało też spotkanie świąteczne, dekorowało choinki pod strażnicą OSP, i stroiło wieś na dożynki. KGW pomaga też przy organizacji imprez gminnych. Przy współpracy  z Fundacją Dorzecze Prosny KGW stworzyło internetowy spektakl z udziałem dzieci z Czempisza i Gminy Brzeziny pt. „Nie z tej bajki”. Gospodynie z Czempisza uczestniczyły również w obchodach święta „wdzięczni Polskiej Wsi” w Bralinie. Odebrały tam z rąk premiera pamiątkowy medal za działalność na rzecz lokalnej społeczności. Przewodniczaca KGW ma na swoim koncie występ w kuchni programu „Pytanie na śniadanie”. 
KGW może pochwalić się też udziałem w wielu konkursach. Ma na swoim koncie m.in. kilka konkursów fotograficznych, gdzie otrzymywało nagrody i wyróżnienia.

Poznajcie Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Brzeziny. ZDJĘCIA


Widzisz wypadek? Coś cię zaniepokoiło? Chcesz się czymś pochwalić?

Pisz do nas na: [email protected]
lub zostaw nam wiadomość na facebooku

Obserwuj nas także na Google News

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie