Nasza Loteria - pasek na kartach artykułów

Powiat kaliski przyznał nagrody w dziedzinie kultury. Sprawdź kogo wyróżniono. ZDJĘCIA

OPRAC.: ESA
Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Zarząd Powiatu Kaliskiego przyznał nagrody finansowe oraz honorowe w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury za 2019 rok. W gronie wyróżnionych osób znaleźli się m.in. pracownicy instytucji kulturalnych, zespoły ludowe oraz orkiestry dęte i ich członkowie.

Nagrody w dziedzinie kultury to wyjątkowe wyróżnienia, które mają na celu uhonorowanie działających na terenie powiatu kaliskiego osób, pracowników instytucji kultury, zespołów ludowych, orkiestr dętych, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń i twórców ludowych za ich pracę, wkład i zaangażowanie w ogólnie pojętą działalność kulturalną.

W poprzednich latach nagrody wręczane były podczas Spotkania z Kulturą, które w tym roku ze względu na sytuację epidemiczną nie odbędzie się. Władze powiatu oraz gmin, które wnioskowały o przyznanie nagród, wręczą nagrody indywidualnie.

Nagrody honorowe przyznano:

Alicji Sobczak, Kapelmistrz Orkiestry Dętej OSP w Blizanowie.

Funkcję kapelmistrza objęła 1 stycznia 2019 roku. Wcześniej była muzykiem tejże Orkiestry. Będąc absolwentką Akademii Muzycznej im. J. Paderewskiego w Poznaniu w specjalności dyrygentura orkiestr dętych potrafi profesjonalnymi metodami szkolenia zachęcić młodzież do udziału w Orkiestrze dbając o wysoki pozom artystyczny i ciekawy repertuar wykonywanych przez Orkiestrę utworów.

Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłokini Wielkiej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tłokini Wielkiej jest jednostką z wieloletnią tradycją. Oprócz statutowej działalności ochrony ludności przed zagrożeniami dużą rolę odgrywa w jej działalność upowszechnianie i ochrona kultury na terenie gminy Opatówek. Jednostka jest inspiratorem i realizatorem wielu inicjatyw kulturalnych skierowanych do lokalnej społeczności. Przy OSP działa Orkiestra Dęta, która powstała w 1923 roku. Orkiestra reprezentuje Gminę i Powiat na licznych konkursach i przeglądach orkiestr dętych odnosząc wiele sukcesów.

Nagrody finansowe w kwocie każda po 1000 zł. w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury za 2019 rok otrzymali:

Paulinie Wróblewskiej, która od 1 września 2014 r. pracuje jako dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Blizanowie. Wcześniej przez ponad 8 lat była instruktorem GOK w Blizanowie. Od samego początku pracy Pani Paulina wyróżniała się profesjonalnym podejściem do swoich obowiązków, dużą aktywnością oraz kreatywnością, które skutkowały pozytywnymi zmianami w Bibliotece po objęciu przez nią stanowiska Dyrektora. Paulina Wróblewska zajmuje się również promocją Gminy Blizanów: redaguje stronę internetową Gminy, pisze teksty, wykonuje dokumentację fotograficzną oraz prowadzi działalność kulturotwórczą wśród dzieci i dorosłych organizując konkursy, warsztaty i wystawy, spotkania autorskie i promujące książki.

Zbigniewowi Witkowskiemu, który od 2015 roku jest członkiem Kapeli Ludowej Brzeziny, gdzie gra na skrzypcach. Indywidualnie, ale też razem z Kapelą zdobył wiele nagród za swoją działalność artystyczną. M.in. w 2017 r. podczas Spotkania z Folklorem w Sieradzu zdobył jedną z siedmiu równorzędnych I nagród dla Kapeli oraz III nagrodę dla Kapeli i II indywidualnie na Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym w Dziekanowicach. W 2018 r. zajął I miejsce indywidualnie w kategorii instrumentalista skrzypiec i II miejsce dla Kapeli podczas Wojewódzkiego Przeglądu Folklorystycznego w Szreniawie, a w 2019 r. zdobył II nagrodę z Kapelą na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Marii Przybył – Bilskiej, która jest kierownikiem i śpiewaczką Zespołu Pieśni Brzezinianki od 1997 r., czyli od początku powstania Zespołu. Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach i uczestniczy we wszystkich wydarzeniach kulturalnych Gminy Brzeziny. Brał również udział w wielu uroczystościach na terenie powiatu kaliskiego oraz na terenie województwa wielkopolskiego, kraju oraz poza jego granicami. Zespół w czasie swojej działalności pod kierownictwem Pani Marii Przybył - Bilskiej zdobył wiele nagród i wyróżnień. W ostatnich latach zdobył m.in.: w 2017 r. jedną z trzechI nagród na Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym w Dziekanowicach, w 2018 r. wyróżnienie na Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym w Szreniawie k/Poznania oraz II nagrodę na Biesiadzie Folkloru Ziemi Kaliskiej w Brzezinach. Ponad dwudziestoletnia działalność Zespołu oraz zdobywanie od samego początku nagród za występy nie byłaby możliwa gdyby nie kierownictwo, zaangażowanie i czynny udział w występach Pani Marii Przybył - Bilskiej, która śpiewem i tradycją ludową fascynowała się od najmłodszych lat.

Jadwidze Moras z domu Martuzalskiej - mieszkance Nowych Prażuch w gm. Ceków-Kolonia. Jest lokalną wierszopisarką. Przygodę z pisaniem rozpoczęła 15 lat temu. W swoich utworach porusza tematy związane z najbliższym otoczeniem - wsią, pięknem przyrody, dzieli się też osobistymi refleksjami na temat życia. Jej poezja przepełniona jest umiłowaniem do przyrody i ludzi, patriotyzmem i religijnością. W 2019 r. został wydany tomik poezji pt. „Wiersze zrodzone na cekowskiej ziemi”, w której opublikowano m.in. wiersze Jadwigi Moras.

Izabeli Drzewieckiej, która zajmuje się malarstwem akrylowym, olejnym i akwarelą. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i na świecie. Zajmuje się także grafiką warsztatową oraz de kupażem. Od 2004 roku pracuje również jako nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych w Szkole Podstawowej w Stawiszynie. Tematyką prac Izabeli Drzewieckiej są krajobrazy Miasta i Gminy Stawiszyn oraz liczne abstrakcje kolorów i światła. Malarka jest organizatorką licznych wystaw na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn oraz subregionu, m.in. w Domu Kultury w Zbiersku z cyklu „Uczeń i Mistrz” pt. „Cztery pory emocji w sztuce”. Pani Izabela pracując w szkole z młodzieżą zaraża swoich podopiecznych swoją pasja, zaangażowaniem, i miłością do sztuki. Jej wychowankowie są laureatami wielu konkursów o zasięgu powiatowym, rejonowym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Pawłowi Grabowskiemu - prezesowi Orkiestry Dętej OSP Iwanowice. Paweł Grabowski jest Prezesem Orkiestry, której historia rozpoczyna się jeszcze kiedy Iwanowice należały do Królestwa Polskiego pod zaborem rosyjskim. Orkiestra od samego początku zrzesza w swoich szeregach miłośników gry na instrumentach nie tylko z Iwanowic, ale i okolicznych miejscowości. Przy Orkiestrze prowadzona jest nauka gry na instrumentach, z której corocznie korzysta wielu nowych adeptów muzyki głównie młodzież. Przy Orkiestrze od 2001 r. funkcjonuje grupa mażoretek. Obecnie Zespół liczy ponad 30 dziewcząt podzielonych na dwie grupy wiekowe. Od 2000 roku Orkiestra rozpoczęła uczestnictwo w Przeglądach Orkiestr Południowej Wielkopolski oraz wielu innych koncertach, podczas których zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Orkiestra Dęta OSP Iwanowice to muzyczna wizytówka Gminy Szczytniki oraz ambasador kultury całego powiatu kaliskiego.

Kołu Gospodyń Wiejskich w Kakawie-Kolonii działa pod kierunkiem przewodniczącej Bożeny Zadłużnej. Pomimo krótkiego czasu funkcjonowania KGW zrealizowało wiele przedsięwzięć we współpracy z administracją publiczną w zakresie kultywowania kultury i tradycji ludowej. Koło Gospodyń Wiejskich w Kakawie Kolonii bierze czynny udział w realizacji zadań dotyczących rewitalizacji Gminy Godziesze Wielkie. Jest organizatorem spotkań integracyjnych lokalnej społeczności (festyny, pikniki, imprezy kultywujące tradycje wiejskie). Działania podejmowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kakawie - Kolonii weszły już na stałe do kalendarza imprez Gminy Godziesze Wielkie wzbogacając życie kulturalne gminnej społeczności.

Młodzieżowej Orkiestrze Dętej w Liskowie, która powstała w 1900 roku z inicjatywy ks. W. Blizińskiego - proboszcza Parafii Lisków. Po wojnie Orkiestra wznowiła działalność w 1946 roku z inicjatywy Franciszka Walasza - Liskowianina, współpracującego w prowadzeniu Orkiestry z zawodowym dyrygentem z Piotrkowa Trybunalskiego. W 1999 roku kapelmistrzem został Mariusz Trzciński, który kieruje Orkiestrą do dnia dzisiejszego. Pod jego kierunkiem Orkiestra pozyskała wielu nowych instrumentalistów i wielu młodych muzyków. Orkiestra uczestniczy co roku w różnych przeglądach orkiestr dętych, gdzie otrzymuje wiele nagród. Orkiestra biorąc udział we wszystkich uroczystościach kościelnych i państwowych oraz wydarzeniach kulturalnych jest prawdziwym ambasadorem kultury Gminy Lisków i Powiatu Kaliskiego. Jan Domagała, prezes Orkiestry Dętej dba o stworzenie jak najlepszych warunków pracy Orkiestrze.

Zespołowi Folklorystycznemu „Kalina” z Blizanowa , który powstał w 1980 roku. W 2020 roku przypada jubileusz 40-lecia istnienia i pracy artystycznej Zespołu. W tym czasie nieprzerwanie działał w sferze kultywowania tradycji, folkloru i dziedzictwa kulturowego, czynnie uczestnicząc w imprezach kulturalnych na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień krajowych i zagranicznych. Zespół Folklorystyczny działa pod kierunkiem pana Bogumiła Kaweckiego, w jego skład wchodzą Lucyna Wrzesińska, Jadwiga Gulczyńska, Marianna Trzepacz, Maria Dąbkowska, Zdzisław Furmaniak, Bogdan Litwa, Longin Orpel, Jerzy Błaszczyk, Ryszard Kaźmierski, Hieronim Górski, Eugeniusz Rogacki, Urszula Kaźmierska, Zenon Wesołowski, Ewa Kaczmarek, Jadwiga Wawrzyniak, Bogumiła Kordzińska. Czesława Rapacka.

Zespołowi Folklorystycznemu „Liskowianie”. W 2020 roku Zespół obchodzi jubileusz 40-lecia działalności. Zespół bierze czynny udział w życiu kulturalnym całego regionu kaliskiego. Promuje Gminę Lisków na uroczystościach powiatowych, regionalnych i krajowych. Wykonuje repertuar śpiewaczy z okolic Liskowa i całego regionu kaliskiego według zbioru pieśni opracowanych przez profesora J. Lisakowskiego. Elżbieta Aleksander, która jest nie tylko członkiem Zespołu, ale również Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie dba o promocję Zespołu i zapewnia jak najlepsze warunki rozwoju orkiestry.

Zespołowi Folklorystycznemu „Korzeniewianki”, który działa w składzie Teresa Andrzejak – kierownik zespołu, Dorota Hynas, Małgorzata Pacholska, Teresa Kołodziejczyk, Mariola Machowiak, Jolanta Kornacka, Anna Szymańska, Zenon Stasiaki Elżbieta Krygiel. Zespół działa od 16 lat. Został z inicjatywy ówczesnego wójta Gminy Mycielin Jerzego Matuszewskiego i dyrektora MGOK w Zbiersku - muzyka i nauczyciela ś.p. Antoniego Chabierskiego. Kierownikiem Zespołu od początku jego powstania jest Teresa Andrzejak jedna z jego członkiń. Od samego początku działalności Zespół uczestniczył w przeglądach muzycznych, konkursach oraz warsztatach folklorystycznych. Koncertował m.in. w Estradzie Folkloru Ziemi Kaliskiej w Gołuchowie, Biesiadzie Folkloru Ziemi Kaliskiej w Brzezinach, Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym w Dziekanowicach i wielu innych.

Gminnej Bibliotece Publicznnej im. Braci Gillerów w Opatówku działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego organizując i zapewniając dostęp wszystkim zainteresowanym do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych, i informacyjnych mieszkańców gminy Opatówek oraz powiatu kaliskiego. Biblioteka prowadzi szeroką działalność wydawniczą. Dzięki pracy badawczej jej pracowników powstało wiele publikacji poświęconych Gminie Opatówek i jej mieszkańcom. Biblioteka prowadzi działalność promującą czytelnictwo. Jest organizatorem licznych spotkań autorskich m.in. z podróżnikiem Dominikiem Szmajdą, Małgorzatą Szumską czy Elżbietą Cherezińską. Organizuje również wystawy o różnej tematyce.

Gminnej Bibliotece Publicznej w Koźminku- to zespół osób i miejsce, gdzie chętnie spotykają się mieszkańcy gminy Koźminek. Biblioteka popularyzuje sztukę, upowszechnia dorobek kulturalny oraz dba o zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy. W 2019 r. w związku z obchodami 650 - lecia Koźminka Biblioteka zorganizowała cykl spotkań pn. „Akademia Koźminiecka, w ramach której odbyły się spotkania pn.: „Czarna śmierć w staropolskim Koźminku”, Muzyka-wehikuł czasu”, „Ptasznik z Turku”. W 2019 r. zorganizowała Narodowe Czytanie oraz zaprezentowała się w telewizyjnym programie Witaj Wielkopolsko. Biblioteka organizuje spotkania autorskie, wystawy i występy teatrzyków dziecięcych wzbogacając znacząco życie kulturalne mieszkańców Gminy.

Bibliotece Publicznej Gminy Żelazków, która jest jedną z najaktywniejszych instytucji, które miały wpływ na znaczny rozwój życia kulturalnego na terenie gminy Żelazków w ostatnich latach. Od wielu lat Biblioteka organizuje wiele spotkań, które przyciągają nie tylko mieszkańców Gminy. Są to między innymi spotkania z pisarzami, aktorami, redaktorami, lekarzami czy prawnikami. Biblioteka organizuje również lekcje biblioteczne polegające na czytaniu dzieciom, warsztatach plastycznych i fotograficznych połączonych z konkursami i wystawami nagrodzonych prac. Biblioteka Publiczna w Żelazkowie od lat stanowi miejsce dokumentujące dziedzictwo kulturowe lokalnej społeczności. Dzięki współpracy z mieszkańcami gminy organizowane są wystawy fotografii dotyczących okresu międzywojennego. Biblioteka od kilku lat zbiera również fotografie dokumentujące historię przydrożnych krzyży i kapliczek na terenie Gminy, które także stanowią dziedzictwo kultury lokalnej.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Dziennik Zachodni / Reportaż Śląski Związek Rolników Strajk

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na kalisz.naszemiasto.pl Nasze Miasto