Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu

Kalisz, ul. Tadeusza Kościuszki 6

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu funkcjonuje na obszarze województwa wielkopolskiego. W swojej działalności skupia się na edukowaniu społeczeństwa, wykonywaniu czynności kontrolnych i badań w laboratoriach. Za cel obrała sobie zadbanie o to, by jakość tych prac była odpowiednio wysoka.

Jest to jedna z trzydziestu dwóch stacji w województwie wielkopolskim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu.

Na co dzień pracownicy stacji pełnią nadzór nad warunkami:

  • higieny środowiska

  • higieny wypoczynku i rekreacji

  • higieniczno-sanitarnymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Możesz sprawdzić najnowsze komunikaty i ostrzeżenia na stronie internetowej Stacji. Tam znajdziesz więcej informacji.