Ś.p. Stefan Jakubowski nagrodzony Honorową Odznaką Miasta Kalisza

Materiał informacyjny dr. Andrzeja Jakubowskiego

Rodzina św. pamięci Stefana Jakubowskiego kierownika Miejskiej Szkoły im. Emila Repphana i Szkoły Podstawowej nr. 5 w Kaliszu zaprasza absolwentów i uczniów szkoły oraz mieszkańców Kalisza na uroczystą Mszę Świętą z okazji przyznania mu Honorowej Odznaki Miasta Kalisza przez Radę Miasta.

Msza Święta odbędzie się 10 września 2021 r. o godz. 15:00 w Kościele Garnizonowym pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu, ul. Kolegialna 2. Po mszy zostanie otwarta na Placu św. Józefa wystawa poświęcona śp. Stefanowi Jakubowskiemu pod tytułem: "Obywatel i Nauczyciel".

Kim był Stefan Eustachiusz Jakubowski?

Urodził się 11 sierpnia 1888 r. w Kole. Rodzicami byli Władysław Jakubowski i Emilia z domu Turkiewicz, oboje pochodzenia mieszczańsko-ziemiańskiego.
Pracę w szkolnictwie rozpoczął we wrześniu 1914 jako nauczyciel szkół miejskich w Aleksandrowie Pogranicznym (Kujawskim), którą kontynuował do września 1917r. Za wygłaszanie odczytów o działalności Józefa Piłsudskiego zachęcających rodaków do walki o niepodległość, groziło mu aresztowanie. Udało mu się zbiec przed represjami niemieckiego zaborcy do Turku. Na propozycję Magistratu Miasta Turek, Inspektor Szkolny Okręgu Kaliskiego dr Maurycy Staniewski mianuje go we wrześniu 1917 r. na stanowisko 1-szego nauczyciela (kierownika) w męskiej Katolickiej Szkole Elementarnej. Pracuje w niej w do lipca 1919. W tym samym roku, zostaje oddelegowany przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do gmin: Kalisz, Tyniec, Żydów i miasta Kalisza w celu utworzenia sieci szkolnej.

Szkoła Miejska im. Emila Repphana

We wrześniu 1919 roku na mocy ministerialnego rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 1919 r. obejmuje stanowisko kierownika w Szkole Miejskiej im. Emila Repphana w Kaliszu. Pierwsze grono nauczycielskie liczyło 14 osób. Funkcje kierownika szkoły pełnił w latach 1919-1962, z przerwą w okresie okupacji. Stefan Jakubowski był także kierownikiem wydziału technicznego i nauczycielem korespondencji w Miejskiej Szkole Zawodowo Dokształcającej dla Pracujących w Kaliszu w latach 1923-1939.

Okres wojenny

Początek wojny przerywa działalność dydaktyczną Stefana Jakubowskiego. Uciekając przed posuwającą się w głąb kraju armią niemiecką z rodziną dojeżdża do Warszawy.
Po zakończeniu kampanii wrześniowej i kapitulacji stolicy powraca do Kalisza. Jego nauczycielskie mieszkanie jest już zajęte przez Niemców. W związku z zaistniałą sytuacją zamieszkuje u państwa Kazimiery i Stanisława Anglików.
8 listopada 1939 roku zostaje aresztowany przez Niemców i jako zakładnik osadzony w kaliskim więzieniu. 13 stycznia 1940 roku zostaje z niego zwolniony a w lutym 1940 roku zostaje wysiedlony wraz z rodziną do Krakowa. W latach 1941-1944 pracuje jako nauczyciel w szkolnictwie jawnym na terenach okupowanych: we wsiach Zwola i Zasiadały w powiecie garwolińskim oraz we wsi Szymanów w powiecie sochaczewskim. Uczestniczy także w nauczaniu tajnym.

Po wojnie

W lutym 1945 r. po wyzwoleniu wraca do Kalisza i obejmuje ponownie stanowisko kierownika szkoły im. Emila Repphana.
Wraz z powracającymi do zawodu nauczycielami przystępuje do organizacji zajęć szkolnych w zdewastowanym budynku szkoły. W pierwszym dziesięcioleciu po wyzwoleniu Szkoła Miejska przy ulicy Polnej kilkakrotnie zmieniała nazwę i ostatecznie przyjęła nazwę Szkoły Podstawowej nr. 5. Kaliszanie często dla jej określenia używają nazwy „Repanówka lub „Piątka”.

Poza szkolnictwem

Stefan Jakubowski był także radnym miasta Kalisza w kadencji 1953-1957. W wieku 74 lat w 1962 roku opuszcza stanowisko kierownika szkoły i przechodzi na emeryturę, ale pracuje nadal jako nauczyciel matematyki do 1968r. W szkolnictwie przepracował 54 lat.
Zmarł w wieku 93 lat, pochowany jest na cmentarzu komunalnym w Kaliszu.

Po mszy zostanie otwarta na Placu św. Józefa wystawa poświęcona śp. Stefanowi Jakubowskiemu pod tytułem: "Obywatel i Nauczyciel".

Materiał oryginalny: Ś.p. Stefan Jakubowski nagrodzony Honorową Odznaką Miasta Kalisza - Kalisz Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie