Zasiłek dla bezrobotnych a okres zatrudnienia © Pxhere.com
[2/14]

Zasiłek dla bezrobotnych a okres zatrudnienia

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobom, które w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień rejestracji w urzędzie pracy przepracowały łącznie minimum 365 dni, zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy i nie otrzymały propozycji odpowiedniej dla nich pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych.


Zasiłek dla bezrobotnych to pomoc finansowa dla osób, które szukają zatrudnienia. Wniosek o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych można złożyć po rejestracji w powiatowym urzędzie pracy. Sprawdź, w jakich sytuacjach warto ubiegać się o świadczenie.