Szwecja © Pxhere.com
[2/13]

Szwecja

Szwedzki zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które były zatrudnione na terenie Szwecji.

Oprócz świadczenia wypłacanego z podstawowego ubezpieczenia bezrobotni, którzy zapisali się do funduszu ubezpieczeniowego i opłacali ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, mogą pobierać dodatkowe świadczenie uzależnione od dochodów.

Do zasiłków dla bezrobotnych uprawnione są osoby, które:
- pracowały co najmniej 6 miesięcy, minimum 80 godzin miesięcznie, w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed utratą pracy
- pracowały 480 godzin w ciągu 6 miesięcy pod rząd, minimum 50 godzin miesięcznie i należały do funduszu ubezpieczeniowego przez co najmniej 12 nieprzerwanych miesięcy

W przypadku choroby, służby państwowej, studiów stacjonarnych lub opieki nad dziećmi okres ubezpieczenia, który wlicza się do zasiłku, może zostać wydłużony do pięciu lat.


Każdy kraj ma nieco inne regulacje dotyczące zasiłku dla bezrobotnych. Nie bez znaczenia pozostają: okres ubezpieczenia i liczba przepracowanych dni. Zobacz, po jakim czasie nabywa się prawo do świadczenia.