Holandia © Pxhere.com
[4/13]

Holandia

W Holandii zasiłek dla bezrobotnych (WW benefit) przysługuje osobom, które pracowały przez minimum 26 tygodni w ciągu 36 tygodni poprzedzających utratę pracy. Do zasiłku wliczają się również okresy zatrudnienia w innych krajach członkowskich UE.

Jeden rok zatrudnienia daje prawo do pobierania zasiłku przez jeden miesiąc.

Od 11. roku pracy jeden rok zatrudnienia uprawnia do pobierania zasiłku przez połowę miesiąca (maksymalnie 24 miesiące).

Osoby, które otrzymywały wynagrodzenie za co najmniej 208 godzin pracy, przez minimum cztery z pięciu ostatnich lat, mogą wydłużyć okres pobierania zasiłku.


Każdy kraj ma nieco inne regulacje dotyczące zasiłku dla bezrobotnych. Nie bez znaczenia pozostają: okres ubezpieczenia i liczba przepracowanych dni. Zobacz, po jakim czasie nabywa się prawo do świadczenia.