Zmieniamy Wielkopolskę: Dobrze wdrażamy WRPO 2014+. Skorzystają na tym Wielkopolanie

Artykuł
Więcej pieniędzy, nowy konkurs i korzystne zmiany w obrębie WRPO 2014+. Takie wieści dotarły do Wielkopolski z początkiem nowego roku!

Komisja Europejska wydała decyzję o możliwości wykorzystania przez nasz region wydzielonych 6 proc. z budżetu WRPO 2014+. „Zielone światło” z Brukseli to kolejny dowód na to, że skutecznie wydajemy fundusze unijne. Co ważne, na tej decyzji skorzystają nowi beneficjenci.

Na jakie obszary zostanie wydanych kilkaset milionów złotych? Zarząd Województwa już zdecydował o sposobie rozdysponowania tych środków. Przede wszystkim wybrano do dofinansowania projekty, które w przeprowadzonych naborach zdobyły wymaganą liczbę punktów, ale nie otrzymały wsparcia unijnego, ponieważ chętnych po dotacje było znacznie więcej niż zakładał budżet danego konkursu.

Taka sytuacja miała miejsce w naborach na: rewitalizację miast i terenów poprzemysłowych (poddziałanie 9.2.1) oraz wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł (poddziałanie 3.1.1).

W pierwszym przypadku, aż siedem wniosków rewitalizacyjnych otrzymało dofinansowanie z WRPO 2014+. W szczęśliwiej puli jest: Pleszew, Śmigiel, Jaraczewo, Turek, Gołuchów, a także Szpitala Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. To efekt zwiększenia budżetu na konkurs dotacyjny (poddziałanie 9.2.1) o prawie 73 mln zł. Taką decyzję podjął 23 stycznia Zarząd Województwa. Tydzień wcześniej, ośmiu innym beneficjentom zwiększono kwotę, wcześniej udzielonego wsparcia. W sumie, w wyniku tych zmian, udało się przyznać dofinansowanie w kwocie blisko 100 mln zł.

W przypadku projektów OZE pieniędzy z dodatkowych środków wystarczyło na dofinansowanie dziewięciu przedsięwzięć na łączną kwotę 54 mln zł. Z tych pieniędzy powstaną biogazownie w miejscowościach Boguszyn, Golina Wielka oraz Raczyce, elektrownia fotowoltaiczna w Krotoszynie i farma wiatrowa z powiecie międzychodzkim. Zielona energia popłynie również do mieszkańców gmin Kramsk, Wilczyn, Sośnie, Przykona, Drawsko i Czarnków.

Następne 42 mln zł zostaną rozdysponowane w konkursie na rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego (nabór już w kwietniu). Dokonano również przesunięć (tzw. realokacji środków) pomiędzy kategoriami interwencji. Więcej szczegółowych informacji o zmianach w WRPO 2014+ można znaleźć tutaj.

W tym roku zaplanowano również osiem konkursów dotacyjnych (ujętych w harmonogramie naborów), w których będzie do wydania ponad 109 mln zł. Czego będą dotyczyły konkursy? M. in. inkubacji przedsiębiorstw, samozatrudnienia, działań prozdrowotnych czy usług społecznych. O szczegółach można przeczytać tutaj. Trzeba się spieszyć, ponieważ wszystkie nabory zostaną ogłoszone w pierwszym półroczu.

obrazek

www.wrpo.wielkopolskie.pl

Linki do profili społecznościowych WRPO 2014+:


Mniej plastiku na owocach i warzywach

Wideo

Materiał oryginalny: Zmieniamy Wielkopolskę: Dobrze wdrażamy WRPO 2014+. Skorzystają na tym Wielkopolanie - Wielkopolskie Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie