Możliwość zapewnienia odpowiedniej opieki poza szpitalem ułatwia powrót do zdrowia, skraca rekonwalescencję i służy aktywizacji seniorów  © Ryszard Gawroński
[1/2]

ZMIENIAMY WIELKOPOLSKĘ. Wielkopolscy seniorzy z rehabilitacją, pomocą, rozrywką i edukacją bliżej domu

Możliwość zapewnienia odpowiedniej opieki poza szpitalem ułatwia powrót do zdrowia, skraca rekonwalescencję i służy aktywizacji seniorów

Zapewnienie opieki dostosowanej do problemów zdrowotnych ludzi starszych to jedno z wyzwań współczesności. Zaproponowanie im takich form aktywności, które jak najdłużej pozwoliłyby zachować sprawność i aktywność to kolejne zadanie związane postępującym starzeniem się polskiego społeczeństwa.